Общи условия за ползване на интернет сайта – health-and-fertility.com

Общи условия за ползване на интернет сайта health-and-fertility.com

1.Уеб сайтът health-and-fertility.com е безплатен информационен портал, който предоставя преводни статии, авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове. При зaрeждaнeтo нa кoятo и дa e стрaницa oт health-and-fertility.com  с вгрaдeнитe хипeр-връзки в нeя, пoтрeбитeлят сe съглaсявa, изцялo приeмa и сe зaдължaвa дa спaзвa нaстoящитe Oбщи услoвия.

Уеб сайтът може по всяко време, без предизвестие, да промени общите условия чрез актуализиране на този документ. Ваше задължение е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.

2. Всички елементи на съдържанието на сайта health-and-fertility.com , включително и не само: текстове, дизайн, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитира или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласуване с health-and-fertility.com

3.Информацията на уебстраницата, предоставена така както е, е само за обща осведоменост и информираност. Тя няма за цел да служи като медицински съвет и не е субститут на консултация с квалифицирани здравни специалисти, които са запознати с Вашите здравни и медицински нужди.

С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил:


3.1. че използването на сайта и възприемането на предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;

3.2. че съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова;


3.3. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не е алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

Уеб сайтът health-and-fertility.com  не носи никаква отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

4. Запознаването със съдържанието на  сайта  е свободно, като Потребителя не е длъжен и/или принуден да въвежда каквито и да било лични данни.  Уеб сайтът health-and-fertility.com, си запазва правото да ограничава ползването на определени, части от сайта и/или предоставянето на информация  и/или достъп от същия, само и единствено на регистрирани потребители.

С попълване на контактните форми в сайта, Потребителят приема и се съгласява, че  health-and-fertility.com има правото да използва и обработва предоставените  лични данни в контактните форми за предоставяне на специализирана и/или допълнителна информация и за обща комуникация с потребителя.

Уеб-сайтът health-and-fertility.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;

  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

  • генетични и биометрични данни.

 

(1) Личните данни са събрани от Уеб-сайтът health-and-fertility.com от лицата, за които се отнасят.

(2) Уеб-сайтът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

 

5. Уеб-сайтът health-and-fertility.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уеб-сайта. След изтичането на този срок, Уеб-сайтът health-and-fertility.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Уеб-сайтът health-and-fertility.com ще Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен.

Уеб-сайтът health-and-fertility.com съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Уеб сайтът health-and-fertility.com декларира, че предоставената инфорамация няма да се предоставя на трети юридически и/или физически лица, под каквато и да било форма, и че съхранението на предоставената информация, ще е изцяло в съотвествие със действащото на територията на Република България законодателство. 

6. Разделите в този сайт могат да съдържат връзки към други сайтове. Когато напускате сайта на health-and-fertility.com, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и health-and-fertility.com не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

7. Общите условия за ползване на уеб сайтът health-and-fertility.com и Вашето използване на интернет страницата са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с този документ въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.06.2018 г.

© 2018 by Vanya Stoycheva&Marya Georgieva | Общи условия